Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2007

Cilt: 11 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Coşkun KARACA

Çevre, İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar

           Özet

           Tam Metin

 

Jale SAĞLAR, Canol KANDEMİR

Enron Olayı: Muhasebe Hilesi mi, Sistem Hatası mı?

           Özet

           Tam Metin

Sabiha KILIÇ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin İhracat Pazarlaması Davranışını Etkileyen Faktörler ile İhracat Performansı Arasındaki İlişkilere Dair Ampirik Bir Çalışma: Çorum Makine İmalat Sanayi Örneği

           Özet

           Tam Metin

Kayahan TÜM

Adana Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma

           Özet

           Tam Metin