Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2008

Cilt: 12 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Kayahan TÜM

Barter Sistemi ve Muhasebe Uygulamaları

           Özet

           Tam Metin

 

Coşkun KARACA, Tezcan ABASIZ

Gelir ve Bölge Ayrımına Göre Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz

           Özet

           Tam Metin

Filiz GAYGUSUZ

Hisse Senedi Piyasalarında İşlem Hacmi- Volatilite İlişkisi ve İMKB’ye Ait Bir Uygulama

           Özet

           Tam Metin

Cüneyt SORGUN, Murat TÜRK

Aile Şirketlerinde Yönetim Sorunları: Adana İlinde Bir Araştırma

           Özet

           Tam Metin