Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2006

Cilt: 10 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Korhan KARACAOĞLU

İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Anlayışlarını Etkileyen Ögelerin Endüstri Temelli ve Kaynak Temelli Bakış Açısına Göre Belirlenmesi: Kayseri İlinde Bir Araştırma

           Özet

           Tam Metin

 

Hakkı ÇİFTÇİ

Avrupa Birliği Üyeliğinin Türkiye’nin Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri ve Sağlayacağı Faydalar

           Özet

           Tam Metin

Kayahan TÜM

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

           Özet

           Tam Metin

Mustafa ÇEKER

Offshore Hesaplar ve Bankaların Sorumluluğu

           Özet

           Tam Metin