Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2011

Cilt: 15 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Serkan TERZİ

Finansal Rasyolar Yardımıyla Finansal Başarısızlık Tahmini: Gıda Sektöründe Ampirik Bir Araştırma

         Özet

           Tam Metin

 

İ.Erdem SOFRACI

How The Turkish Cypriot Community Pension Scheme Will Convergence With EU Applications?

          Özet

          Tam Metin

Harun BAL, Pınar ÖZDEMİR

İç Borç Yönetimi ve Türkiye

          Özet

          Tam Metin

Murat TÜRK, Tuba BEKİŞ

İşletmelerde Rekabetçi Üstünlük Elde Etmede Önleyici (Proaktif) Çevre Yönetimi Yaklaşımı

          Özet

          Tam Metin