Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2014

Cilt: 18 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
Burhan AYDEMİR, Uğur SAYLAN, Fatih AYDOĞMUŞ

 

Turizmde Rekabet: Seyahat ve Turizm (T&T) Rekabet Edebilirlik Raporunda Türkiye’nin ve Avrupa’nın Değerlendirilmesi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
İsrafil ZOR, Yusuf DİNÇ, Selim CENGİZ

 

İşletme Birleşmelerinin Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulamaları: UFRS/UMS ve VUK Kapsamında İncelenmesi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Ediz ATMACA, Medine KESKİN

 

Gsm Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Deniz HERAND, Zeynep Azize HATİPOĞLU

 

Uzaktan Eğitim ve Uzaktan Eğitim Platformları’nın Karşılaştırılması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Muammer YAYLALI, Zeynep KARACA

 

Türkiye’de Araştırma Geliştirme Harcamaları ile Doğrudan Yabancı Yatırım İlişkisi: Sınır Testi Yaklaşımı

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Cengiz AYTUN, Cemil Serhat AKIN
Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Erdinç BALLI, Ayşe İpek KOCA BALLI

 

Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Değerleri ve Girişimcilik Eğilimleri

           Özet

        Tam Metin