Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2014

Cilt: 18 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
Songül ÇINAROĞLU

 

Hasta Güveninin İlişki Pazarlaması Açısından Etkileri

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Deniz ERER, Elif ERER

 

AB Ülkelerinde Küreselleşmenin İşsizlik Üzerine Etkileri: Mekansal Panel Veri Analizi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Levent KOŞAN

 

Muhasebe Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Onur TUTULMAZ, Hasan ŞAHİN

 

Türk Havayolu Ulaştırmasının Açılım Dönemine Yönelik Teknik Etkinlik Analizi: Bir Stokastik Sınır Yöntemi Uygulaması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Nihal YILMAZ, Ufuk ORHAN

 

Örgütlerde Kadın Liderlerin Etik Dışı Davranışları Üzerine Bir Araştırma

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Erdoğan KAYGIN, Metin ATAY
Mobbingin Örgütsel Güven ve Örgütsel Sessizliğe Etkisi-Kamu Kurumunda Bir Uygulama

           Özet

        Tam Metin