Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2017

Cilt: 21 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
Neşe ALGAN, Mehmet ÖZMEN, Selin KARLILAR

 

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: G-20 Ülkeleri İçin Bir Analiz

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Seyhan TAŞ, Burak UĞUR

 

Türkiye için İşsizlik Histerisi mi, Yoksa Doğal Oran Hipotezi mi Geçerlidir?

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Ahmet Fazıl ÖZSOYLU

 

Endüstri 4.0

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
İhsan Erdem KAYRAL

 

İstanbul, Ankara ve İzmir Konut Fiyat Değişimlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Harun BAL, Emrah Eray AKÇA, Esma ERDOĞAN, Halis TUNCEL

 

Doğal Kaynak Yoğun Üretimden Yüksek Teknoloji Yoğun Üretime Geçiş: Endüstriyel Rekabet Gücünün İsveç ve Finlandiya’daki Gelişimi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Mehmet ÖZMEN, Selin KARLILAR, Gülsen KIRAL

 

Türkiye İçin Döviz Kuru, Faiz ve Enflasyonun Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkileri

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Kübra ERBAŞ, Mehmet YEŞİLTAŞ
Presenteizm ile Duygusal Bağlılık Arasındaki ilişki: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Uygulama

           Özet

        Tam Metin