Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2008

Cilt: 12 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Bilal Zafer BERİKOL

Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerine Etkileri: Türkiye Kasım 2000-Şubat

2001 Krizleri

           Özet

           Tam Metin

 

Cengiz AYTUN

Enformasyon Toplumu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

           Özet

           Tam Metin

Hatice DOĞUKANLI, Hüseyin ÇETENAK

Yabancı Portföy Yatırımları İle Hisse Senedi Getirisi Arasındaki

İlişki: İmkb’de Sınama

           Özet

           Tam Metin

Hakkı ÇİFTÇİ

İstihdam Koşullarının Gelişme Seyri

           Özet

           Tam Metin