Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2009

Cilt: 13 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Koray TUAN

Bağımsız Dış Denetim Sürecinde İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

          Özet

           Tam Metin

 

Hatice DÜZAKIN

İl Performans Değerlerinin VZA ile Ölçülmesi

           Özet

           Tam Metin

Enver Alper GÜVEL, Cengiz AYTUN

Sayısal Uçurum: Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Bir Endeks Uygulaması

           Özet

           Tam Metin

Mehmet TURAN, Fahrettin POLAT

E-Ticaret Programcılığı ve E-Ticaretin Türkiye’deki Uygulamaları

           Özet

           Tam Metin

Fela ÖZBEY

Türkiye’de Belirsizliğin Enflasyon ve Çıktıdaki Büyüme Üzerine Etkisi

           Özet

           Tam Metin

 

Bilal Zafer BERİKOL

Maddi Olmayan Varlıkların Ölçülerek Maddi Sonuçlara Dönüştürülmesi: Strateji
Haritaları

           Özet

           Tam Metin