Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2010

Cilt: 14 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Erkut DÜZAKIN, Berna (KIRAN) BULĞURCU

Kalkınmada Öncelikli İllerin Ekonomik Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

   Özet

           Tam Metin

 

Mazlum ÇELİK, Ömer TURUNÇ

Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması ve İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

           Özet

           Tam Metin

Elif N. DEMİRCİOĞLU, Mert DEMİRCİOĞLU, Nihat KÜÇÜKSAVAŞ

Kısıtlar Teorisinin Diğer Muhasebe ve Yönetim Teknikleriyle İlişkisi

           Özet

           Tam Metin

Ayşe İpek KOCA

Kariyer Seçiminde Kariyer Değerleri İle Demografik Faktör İlişkisi: Çukurova Üniversitesi’nde Bir Araştırma

          Özet

           Tam Metin