Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2011

Cilt: 15 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

H.Altan ÇABUK, Mehmet ÖZMEN, Arzu KÖKCEN

Koşullu Varyans Modelleri: İmkb Serileri Üzerine Bir Uygulama

         Özet

           Tam Metin

 

Turgut ÇÜRÜK, Kayahan TÜM

Denetim Birimi Olarak YMM’lerin Vergi Kaybına Etkisi: YMM’ler Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma

          Özet

          Tam Metin

Önder MET, Kutay OKTAY

Fiyatlandırmada Etkili ve Güncel Bir Yaklaşım Olarak Müşteri Odaklı Fiyatlandırma Stratejisi Üzerine Kuramsal Bir İnceleme

          Özet

          Tam Metin

Harun BAL, Hüseyin ÖZALP

Avrupa'da Parasal Birlik Düşüncesi Ve Euro’ya Geçiş

          Özet

          Tam Metin