Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2013

Cilt: 17 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 

Fela ÖZBEY

Bazı Yanlı Tahmin Edicilerinin Karşılaştırılması: Bir Monte Carlo Çalışması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 

Zehra ABDİOĞLU, Sinem YILMAZ

Rasyonel Beklentiler Hipotezinin Testi: Enflasyon, Faiz ve Kur

           Özet

       Tam Metin

   
 

Başak Gül AKTAKAS, Faruk MİKE, Cengiz AYTUN, Mina Mahjoub LALEH

Sektörel İhracat-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2011)

           Özet

       Tam Metin

   
 

Barış ERDEM, Sefer ÇERİBAŞ, Ahmet KARATAŞ

Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Kronizm (Eş – Dost Kayırmacılığı) Algıları: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Bir, İki ve Üç Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

           Özet

      Tam Metin

   
 

Fela ÖZBEY

r-k-d Sınıf Tahmin Edici ile Tahmin ve Kestirim

           Özet

      Tam Metin

 

 
 

Songül ÇINAROĞLU, Keziban AVCI

Yönetim Biliminde Sistem Yaklaşımı ve Sağlık Alanı Özelinde Bir Değerlendirme

           Özet

       Tam Metin