Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2019

Cilt: 23 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
Hakemler
Dekandan
Prof.Dr.İlhan Yücel 
İçindekiler
Yazım Kuralları
Tuba DEMİR, Ergün KARA

 

Duygusal Zekâ ve Örgütsel Stres İlişkisi: Osmaniye’de Sağlık Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Hilmiye TÜRESİN TETİK, Lale ORAL ATAÇ, Sevinç KÖSE

 

Öz Yeterlilik Algısı ile Kendini Sabotaj Eğilimi Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Aracı Rolü

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Serdar ÖZTÜRK, Tuba KÜSMEZ

 

Sağlık Harcamalarının Belirleyicileri: BRICS-T Ülkelerinin Analizi 

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Özgür TERAMAN, Burak ÇELİK

 

Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporuna Yansıtılması: Bağımsız Denetçileri Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
Ebru ÖZGÜR GÜLER, Ceren BÖRÜBAN

 

Çevresel Kalite Üzerinde Endüstrinin ve Ölçek Etkisinin İncelenmesi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Zeynep ÖZDEMİR, Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY

 

Tüketicilerin Çevre Konusundaki Bilinçlerinin Eko – Etiketli Gıdalar için Daha Fazla Ödeme İsteklilikleri Üzerindeki Etkisi: Adana İli Örneklemi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Özlem ÇETENAK, Utku ÖLMEZ

 

Terör Saldırılarının Pay Senedi Piyasasına Etkisi: Türkiye Örneği

           Öz

        Tam Metin