Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2020

Cilt: 24 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
Hakemler
Dekandan
Prof.Dr.Ömer Abuşoğlu 
İçindekiler
Yazım Kuralları
Maya TSOKLİNOVA

 

The Neoclassical Economics Through the Prism of the Heterodoxy Economic Concept

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
İrfan KALAYCI, Mehmet KAYA

 

Adaletin Cinsiyeti Olur mu? Feminist Politik İktisat Açısından Bazı Yanıtlar

           Öz

        Tam Metin

 

 
Rüştü YAYAR, Serap ORUÇ

 

Tokat İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Gösterişçi Tüketime Yönelik Eğilimleri 

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Fatma TEMELLİ, Bilgehan TEKİN

 

Muhasebe Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin TMS/TFRS Hakkında Bilgi ve Algı Düzeyleri: Ağrı ve Çankırı İllerinde Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
Deniz ZEREN, Mehmet ÇELENK

 

Ülke İtibarının Ulus Marka Değeri ve Ülke İmajına Etkisi Üzerine Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Berna Balcı İZGİ

 

ARDL Yaklaşımıyla Türkiye’de Çevre Kirliliği ve Geleneksel Kuznets Eğrisi (EKC) Literatürüne Bir Bakış

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Levent YÜLEK

 

İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Sürecinde Teknoparkların Rolü ve Önemi  

           Öz

        Tam Metin