Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2007

Cilt: 11 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

Ömer KORKUT

Finansal Krizler Anonim Şirketlerde Şirket Menfaati Kavramının Somutlaştırılması

           Özet

           Tam Metin

 

Hakkı ÇİFTÇİ

1980-2007 Teşvik Belgeli Yatırımların Teşvik Bölgeleri Açısından Analizi

           Özet

           Tam Metin

Kürşat Haldun AKALIN

Orta Çağ İktisat Zihniyetinde Adil Fiyat Kuramı

           Özet

           Tam Metin

Cengiz AYTUN

Enflasyon Toplumu Bağlamında Dijital Bölünme Kavramının Önemi

           Özet

           Tam Metin