Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2010

Cilt: 14 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
 

 

Serap ŞAHİN, Murat TÜRK

Çalışanlarda Psikolojik Şiddet Algılaması ve Kadın Çalışanlar Üzerine Bir Araştırma

   Özet

           Tam Metin

 

Bilal Zafer BERİKOL

İşletmelerde Bütçeleme Süreci: Adana’da Faaliyet Gösteren Bir İşletmede Uygulama

           Özet

           Tam Metin

Hatice DÜZAKIN

İpotekli Konut Finansmanı

           Özet

           Tam Metin

Sultan SAT, Ünal AY

Banka Çalışanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

          Özet

           Tam Metin

 

Berna KIRAN BULĞURCU, Erkut DÜZAKIN

Election Decision Making by Using Special Voting Methods

          Özet

           Tam Metin


Emrah ARIOĞLU, Koray TUAN

Cross-Country Interest Rate Trends: The Case of European Countries

          Özet

           Tam Metin