Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2017

Cilt: 21 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
Süleyman Bilgin KILIÇ, Mehmet Fatih CİN

 

Effects of Income Distribution on Democratic Regimes

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Filiz YETİZ, Cevher ÖZDEN

 

Causes, Effects and Solutions of Banking Crises: The Case of Turkey

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Süreyya YILMAZ, Hatice GEREKLİOĞLU DÜZAKIN

 

Sermaye Yapısının Belirleyicileri: Borsa İstanbul’da Faaliyet Gösteren Kimya Sektörü İşletmeleri Üzerine Bir Uygulama

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Volkan ÖTER, Hatice Doğan SÜDAŞ

 

Algılanan Hizmet Kalitesinin Hasta Bağlılığı Üzerine Etkisi: Devlet Hastanesi Üzerine Bir İnceleme

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Hakan SAMUR

 

Postmodern Dönemde Batıdaki İslam Düşmanlığının Artması Durumu: İslamofobi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Sultan Bakadur KAFADAR, Erdoğan KAYGIN

 

Etik Liderlik ve Duygusal Emek İlişkisi: Kafkas Üniversitesi Örneği

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Orhan KARACA

 

Türkiye’deki İllerin Ekonomik Gelişmişlik Seviyesinin Futboldaki Performansları Üzerindeki Etkisi: Zengin İller Futbolda Daha mı Başarılı?

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Sevde Dilruba KARAYEL, Ediz ATMACA

 

Özel Bir Hastane için Hemşire Çizelgeleme Problemi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Harun BAL, Mehmet DEMİRAL, Filiz YETİZ

 

Döviz Kurunun Yurtiçi Fiyatlara Yansıması: OECD Ülkelerinden Bulgular

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Ayşegül AYDIN, Turgut ÇÜRÜK

 

Bağımsız Denetim Beklenti Farkı

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
İ.Faruk TANIŞ, Elif.N.DEMİRCİOĞLU

 

Kaynak Tüketim Muhasebesi ve Önemi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Bahattin KARADEMİR

 

Gelişen Piyasalardaki İşletme Grupları: Bazı Kuramsal Notlar

           Özet

        Tam Metin