Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2021

Cilt: 25 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
Hakemler
İçindekiler
Yazım Kuralları
Tamer KILIÇ, İhsan SAYGILI

 

İş Tatmini ile Alt Boyutları Arasındaki İlişkiler ve Demografik Faktörlerin Bu Değişkenler Üzerindeki Etkisi: Görgül Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Nermina POBRIĆ

 

Potential for the Portfolio Diversification in Emerging Markets: A Survey of Empirical Evidence

           Öz

        Tam Metin

 

 
Toprak Ferdi KARAKUŞ, Hatice DOĞUKANLI

 

Genel Olarak Finansal Okuryazarlık: Adana İli’nde Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
Muhammet Emin ŞİŞMAN, Serkan ÇANKAYA

 

Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (ESG) Verilerinin Firmaların Finansal Performansına Etkisi: Hava Yolu Sektörü Üzerine Bir Çalışma

           Öz

        Tam Metin

 

 
Emil DINGA, Gabriela-Mariana IONESCU

 

The Rightness-Justice Binomial. Conceptual Considerations

           Öz

        Tam Metin

 

 
Yaşar ALPTÜRK, Levent SEZAL, Samet GÜRSOY

 

Türkiye’de Jeopolitik Risk ile CDS Primleri Arasındaki İlişki: Asimetrik Nedensellik Analizi

           Öz

        Tam Metin

 

 
Cemile ÇETİN, Nazlı BİLİCİ

 

İnsan Kaynakları Uygulamalarından Biri: Çıkış Mülakatları

           Öz

        Tam Metin

 

 
Zeynep Gizem CAN, Ufuk CAN

 

Analysis of the Current Account Deficit Sustainability in Turkey

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Ozan Çağrı DEMİRAY

 

Ticaret Akımlarının Yapısal Çekim Modeli ile Sınanması: Türkiye Örneği

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Meral Ahu KARAGEYİM

 

Sosyal Medya Kullanımında Kullanıcı Motivasyonlarının ve Platformların Önemi: Kurumlar, İşletmeler ve Markalar için Strateji Kurgulamada Önemli Noktalar  

           Öz

        Tam Metin