Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2012

Cilt: 16 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 

Mehmet ÖZMEN, F.İdil KOÇAK

Enflasyon, Bütçe Açığı Ve Para Arzı İlişkisinin ARDL Yaklaşımı İle Tahmini: Türkiye Örneği

           Özet

        Tam Metin

 

 
 

Barış ERDEM, Önder MET, Uğur SAYLAN

Otel İşletmelerinde Kat Hizmetleri Bölümü İle Diğer Bölümler Arasındaki Eşgüdümleme Sorunları: Antalya / Kemer’de Bir Araştırma

           Özet

       Tam Metin

   
 

Şükran KARACA

İnternette Pazarlama ve Ürün Karar Stratejileri

           Özet

       Tam Metin

   
 

Serkan TERZİ

Etkin Ortaklık Payındaki Değişimin Konsolide Finansal Tablolar Açısından İncelenmesi

           Özet

      Tam Metin

   
 

Burcu ASLANTAŞ ATEŞ, Serpil SENAL

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kapsamında Muhasebenin Sosyal Sorumluluğu: Süleyman Demirel Üniversitesi’ nde Bir Araştırma

           Özet

      Tam Metin

 

 
 

F.İdil KOÇAK, Mehmet ÖZMEN

Türkiye’nin Petrol İthalat Fonksiyonunun Ekonometrik Tahmini

           Özet

       Tam Metin

   
 

Erdoğan KAYGIN, Atılhan NAKTİYOK

Tükenmişlik Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma

           Özet

        Tam Metin

   
 

Gültekin YILDIZ, Hasan TUTAR, Aydın YILMAZER

Aile İşletmelerinde Aile Değerleri Kurumsallaşmayı Engeller Mi?

           Özet

      Tam Metin