Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2013

Cilt: 17 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
Dilek PENPECE, Onur ÇELİK

 

Bilişim Sektöründen Pazarlamaya Aktarılan Yeni Bir Kavram: Çevik Pazarlama

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Süleyman Bilgin KILIÇ

 

Predicting the Direction of Gold Price Returns: Integrating Composite Artificial Neural Network Models by Markov Chain Process

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Harun YAKIŞIK, Berna Şafak ZÜLFİKAR

 

2000 Sonrası Türkiye’de Kırsal ve Kentsel Yoksulluk: Kırsal Yoksullukla Mücadele Uygulama Örnekleri

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Mohammad Reza ZIBAEI, Hasan ZARINEGHBAL

 

A Survey on Economic, Social and Geographical issues of Rasht Metropolis of Iran

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Havvanur Feyza ERDEM, Rahmi YAMAK
Türkiye’de Enflasyon ve Enflasyon Belirsizliği: Kalman Filtre Yaklaşımı

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Yusuf BAYRAKTUTAN, Mehmet ÖZBİLGİN
Türkiye’de İller Düzeyinde Karayolu Yük Trafiği Dağılımının Analizi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Kayahan TÜM

 

Kurumsal Yönetim, İç Denetim ve İç Denetimin Kalitesi: Kalite Güvence ve Geliştirme Programı

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Aytuğ ONAN
Metasezgisel Yöntemler ve Uygulama Alanları

           Özet

        Tam Metin

 

 
 

Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN, Zeynep KOCAGÖZ BAKAR

 

Customer Complaint Behaviors in Turkish Airline Industry

           Özet

       Tam Metin

   
 

İlknur TÜRE, Fatih TÜRE

 

Yeni Anayasacılık ve Uluslararası Sermaye Hareketlerinin Anayasallaştırılması

           Özet

       Tam Metin

   
 

Osman TUĞAY

 

Maddi Duran Varlıklarda Amortisman Uygulamalarının TMS 16 ve Vergi Mevzuatı Açısından İncelenmesi

           Özet

      Tam Metin

   
 

Mert DEMİRCİOĞLU

 

Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemine Tasarruf Yöntemi ile Bir Uygulama

           Özet

      Tam Metin

 

 
 

Şükran KARACA YILMAZ, Mustafa GÜLMEZ

 

Kamu ve Özel Hastanelerin Bütünleşik Pazarlama İletişimi Açısından Karşılaştırılması: Kayseri İli Örneği

           Özet

       Tam Metin