Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2015

Cilt: 19 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
F.Merve PARLAKYILDIZ

 

Makro Ekonomik ve Politik İstikrarsızlığın Ekonomik Performans Üzerine Etkisi: Latin Amerika Örneği

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
H.Bilgehan YAVUZ

 

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Kurumların İşgücü Piyasalarına Etkileri

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Erkan GÜNEŞ, Burhan KABADAYI

 

Türkiye Turizm Talebini Açıklamaya Yönelik Bir Panel Çekim Modeli Analizi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Murat ÇOKGEZEN, Oyun-Erdene ERDENE

 

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yaygın Eğitimin Yoksulluğu Azaltma Üzerindeki Etkisi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
H.Ediz ATMACA, Duygu TURĞUT

 

Kargo Şirketi Seçimine Yönelik Kriterlerin Belirlenmesinde Türkiye Genelinde Bir Saha Araştırması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Almıla Burgaç ÇİL

 

Balassa-Samuelson Hipotezinin İçsel Aktarım Mekanizmasının Türkiye Ekonomisi İçin Test Edilmesi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
H.Bilgehan YAVUZ

 

Avrupa Birliği İstihdam Politikaları

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Mehmet DEMİRAL, Harun BAL

 

Ticaret Performansı Ölçümlerine Çok Boyutlu Bir Yaklaşım: Seçilmiş Ülke ve Sektörlere İlişkin Karşılaştırmalı Analizler

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Almıla Burgaç ÇİL

 

Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliğinin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yöntemi ile Sınanması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Recep KÖK, Ramazan EKİNCİ, A.Elif Ay YALÇINKAYA

 

Ülke Riski Bileşenlerinin Bankacılık ve Reel Sektör Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, 1993-2015

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Hakkı ÇİFTÇİ
Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırım İkliminin Oluşturulmasını Belirleyen Faktörler

           Özet

        Tam Metin