Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2018

Cilt: 22 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
Hakemler
Dekandan
Prof.Dr.Hüseyin Özgen
İçindekiler
Yayın ve Yazım Kuralları
Ruhet GENÇ

 

Business Models: A Motivational Approach for Consumers in Tourism

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Tuba KONAK, Gözde ELBİR, Süreyya YILMAZ, Bedii Murat KARATAŞ, Yasin DURMAN, Hatice DÜZAKIN

 

Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tekstil Firmalarının TOPSIS ve MOORA Yöntemi ile Analizi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Selin KARLILAR, Gülsen KIRAL

 

Vergiye Öğrenci Bakış Açısı: Çukurova Üniversitesi Örneği

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Ruhet GENÇ

 

Türkiye Turizminin Gelişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü ve Önemi: Güncel Bir Bakış

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Özge DEMİRAL

 

İş Örgütlerinin Etik Davranışları ve Liyakate Dayalı Profesyonel Yönetim Sistemleri: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
İhsan Erdem SOFRACI

 

Nazi Zulmünden Kaçan Almanca Konuşan Mülteci Bilim İnsanlarının İktisat ve Maliye İlmine Katkıları’na Bir Bakış

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Ruhet GENÇ

 

Environmental Sustainability and the Future of the Cruise Tourism: A Suggested Model

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Musa ŞANAL, Ali Furkan KAYA

 

Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin