Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2018

Cilt: 22 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
Hakemler
İçindekiler
Yazım Kuralları
Ayşe CİNGÖZ, Attila KAYA

 

İş-Aile Çatışmasının İç Girişimcilik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Turizm Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Fındık Özlem ALPER

 

Determinants of Domestic Savings in Turkey

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Alhassan WURIPE

 

Dynamics of Government’s Role in Poverty Eradication in Turkey: A Study of the Literature

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Hatice Doğan SÜDAŞ, Serap ÇABUK

 

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim Motivlerinin Tüketici Satın Alma ve İletişim Davranışına Etkisi

           Öz

        Tam Metin

 

 
Eda ÖZELTÜRKAY, Sezen BOZYİĞİT, Murat GÜLMEZ

 

Analyzing College Students’ Ethics Perceptions: A Pilot Study at A Foundation University in Turkey

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Bengü HIRLAK, Hüseyin ÇİÇEKLİOĞLU, Mustafa TAŞLIYAN

 

İşe Yabancılaşma ile Örgütsel Sağlık İlişkisi: Sağlık Sektöründe Bir Alan Araştırması

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Arzu ÇAKAR

 

The Relationships Between Organizational Emotional Memory, Organizational Commitment and Organizational Performance

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Burcu B. Göğüş DOĞAN

 

Avrupalılaşma Araştırma Programını Kamu Politikaları Yazınıyla Yeniden Düşünmek: ‘Politika Transfer Eden Devlet’ olarak Avrupa Birliği

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Cahit ÇELİK, Gülsen KIRAL

 

Yurtdışı Yerleşiklerin ve Dış Ülkelerin Konut Taleplerini İncelemede Panel Kümeleme Analizi: Türkiye İlleri Örneği

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Çiğdem TUĞAÇ

 

İklim Değişikliğiyle İlgili Birleşmiş Milletler Belgelerinin Derin Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Can MAVRUK, Selin KARLILAR, Gülsen KIRAL

 

Çukurova Üniversitesi Öğrenci Harcamalarının Analizi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Simge YOZGAT, Ediz ATMACA

 

Bir Mobilya Fabrikasında Hücre Tasarımı ve Hücre Etkinliğinin Belirlenmesi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Dilek ŞAHİN

 

Türkiye’de Döviz Kuru ve Enflasyon Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Ufuk ORHAN, Oğuzhan ER

 

KOSGEB’de Stratejik Planlama Sürecine İlişkin Tutumun Değerlendirilmesi: Nicel Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Hakkı ÇİFTÇİ

 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye ve Özbekistan Ülkelerinin Bazı İyi Yönetişim İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
R.Ebru CEYRAN, H. Mahir FİSUNOĞLU

 

Küreselleşme Sürecinde Oluşan Bölgeselleşme Hareketlerinde Türkiye’nin Diğer Ülkelerle İlişkileri Üzerine Bir Uygulama

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Sevda SAHİLLİ BİRDİR, Derya TOKSÖZ, Kemal BİRDİR

 

Katılımcıların Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalının Geliştirilmesine Yönelik Önerileri

           Öz

        Tam Metin