Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2019

Cilt: 23 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu ve İndeksler
Hakemler
İçindekiler
Yazım Kuralları
Mehmet Ünsal MEMİŞ

 

Kamuda İç Denetim Kalite Güvence Geliştirme Programının (KGGP) Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde İncelenmesi  

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Ebru ÖZGÜR GÜLER, Dilek VEYSİKARANİ

 

İktisadi ve İdari Bilimler Öğrencilerinin Ekonomi Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Bir Araştırma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
İzzettin ULUSOY

 

Menderes Dönemi İktisat Politikaları

           Öz

        Tam Metin

 

 
Nigar ALEV, Ömer ÖZÇİÇEK

 

Döviz Kuru Oynaklığının Türkiye’deki Ticari Bankaların Performansı Üzerine Etkisi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
İhsan Erdem SOFRACI, Melike KAYAM

 

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Ekonomiye Olan Etkileri

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Filiz Güneysu ATASOY

 

Demand Analysis by Rotterdam Model: An Assessment of Urban China

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Koray TUAN, Ramazan BESEN, Ayhan SAYGI

 

Bağımsız Denetimde Kalite Göstergeleri: Literatür İncelemesi

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Aslıhan ÇİFTÇİ, Yakup ARI

 

Konut Fiyatları Üzerine Ampirik Bir Çalışma: Alanya Örneği

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Mehmet Fatih GÜNER

 

Osmanlı Dönemi Para Vakıfları ve Günümüz Finansal Piyasalarında Para Vakıflarının Yeri

           Öz

        Tam Metin