Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2020

Cilt: 24 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
Hakemler
İçindekiler
Yazım Kuralları
Taşkın Deniz YILDIZ

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının (GSM) Mevzuat ve Madencilik Sektörü Açısından Değerlendirilmesi: GSM Ruhsatı ÇED Kapsamına Alınabilir mi?

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Tolga KABAŞ

 

Sabri Ülgener ve Türkiye’de Rasyonel Ekonominin Ortaya Çıkışı

           Öz

        Tam Metin

 

 
Yusuf DEMİR

 

Türkiye'de Döviz Kuru, Gelir ve Savunma Harcamaları İlişkisinin ARDL Yaklaşımı ile Analizi

           Öz

        Tam Metin

 

 
Ahmet ERGÜLEN, Leyla BAŞTAN TÖKE

 

Küreselleşmeyle Oluşan Atık Sorununu Çözmeye Yönelik Yaklaşımlar

           Öz

        Tam Metin

 

 
Fatih Çağatay BAZ

 

Investigation of Family-Child Internet Addiction in Terms of Different Variables

           Öz

        Tam Metin

 

 
Songül TAŞBEY, Sevda SAHİLLİ BİRDİR

 

Yerli Turistlerin Profesyonel Turist Rehberlerinden Beklentilerinin İncelenmesi

           Öz

        Tam Metin

 

 
Fatma YILMAZ, Göktuğ Cenk AKKAYA

 

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Dış Ticaretinde Yoğunlaşma Analizi

           Öz

        Tam Metin

 

 
İ̇zzettin ULUSOY

 

Gelirler Politikası Aracı Olarak Türkiye’de Özel Tüketim Vergisinin Vergi Gelirlerindeki Yeri

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Gülsün NAKIBOĞLU

 

Drone Taşımacılığı ve Son-Adım Teslimatta Kullanımı

           Öz

        Tam Metin

 

 
Ahmet ERGÜLEN, Fadime ATCI

 

Toplam Kalite, Çevre ve Sıfır Atık Yönetimi; Yaklaşımlar, Kazanımlar ve Eleştiriler

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Ufuk ORHAN, Cengiz KÜÇÜKKAYA

 

Psikolojik Tacizin Örgütsel Sinizme Etkisi Üzerine Bir Çalışma

           Öz

        Tam Metin

 

 
 
Sevda SAHİLLİ BİRDİR, Nurhayat İFLAZOĞLU, Kemal BİRDİR

 

Food Neophobia Among Tourism Students  

           Öz

        Tam Metin