Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2016

Cilt: 20 Sayı: 1

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
F. İdil BAKTEMUR, Mehmet ÖZMEN

 

AB-27 Ülkeleri İçin Gelir Yakınsamasının Mekânsal Ekonometrik Analiz İle Tahmini

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Harun BAL, Filiz YETİZ

 

Döviz Kurunun Yansıma Etkisi ve Yansıma Etkisinin Ölçülmesi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Cuma BOZKURT, İlyas OKUMUŞ

 

Petrol Tüketimindeki Dalgalanmalar Geçici mi Yoksa Kalıcı mı?

BRICS-T Ülkeleri için Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi Uygulamaları

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Kemal EYÜBOĞLU, Sinem EYÜBOĞLU

 

Brent Petrol Fiyatının Havayolu Şirketlerinin Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Süleyman Bilgin KILIÇ, Semin PAKSOY

 

An Investigation of Relation Between the Economic Development and Confidence in the Major Institutions

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Mehmet ÖZMEN, Mehmet ÖKSÜZKAYA

 

Seçilmiş AB Ülkeleri için Gelir-Tüketim İlişkisi: Panel Veri Yaklaşımı

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Fatma Gamze BOZKURT, Monia TRIKI

 

Bir Kurum Olarak Sosyal Medyanın İnsan Kaynakları Yöneticilerinin İş Gören Tedarik-Seçim ve İşe Alma Kararları Üzerindeki Etkisi: Tunus Örneği

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Filiz YETİZ

 

Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Süleyman ÇAKIR

 

Türk Sigortacılık Sektöründe Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri (ÇKKV) ile Performans Ölçümü: BİST Uygulaması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Dilşad GÜZEL

 

İmalatçı KOBİ’lerde Benchmarking Tekniğinin Bilinirliği ve Uygulanabilirliği:

Erzurum, Erzincan, Bayburt (TRA1) Bölgesinde Bir Araştırma

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Ümran ÜNDER, Özlem ATALIK

 

Havaalanı Alışverişçileri ve Havaalanında Satın Almayı Etkileyen Durumsal Faktörler

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Mehmet ÖZMEN, Sera ŞANLI

 

Modelling Gross Domestic Product Series in Turkey

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
İbrahim ÖRNEK, Burak UĞUR
Küresel Kriz Sürecinde Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ekonomilerde Para Politikaları

           Özet

        Tam Metin