Ç.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2016

Cilt: 20 Sayı: 2

Kapak
Yayın Kurulu
İçindekiler
Hakemler
 
Aysel ERCİŞ, Bahar TÜRK

 

Etik Çerçevesinde Tüketim, Tüketici ve Çevre: Ekolojik Okuryazarlığın Moderatör Rolü

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Harun BAL, Emrah Eray AKÇA, Burhan BİÇER

 

Doğal Kaynak Zenginliğinin Bir Sorun Haline Dönüşmesinde Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

           Özet

        Tam Metin

 

 
Hilal İNAN, Deniz ZEREN, Hatice DOĞAN SÜDAŞ

 

Hizmet Sektöründe Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerine Bir Araştırma

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Yusuf GÖR, Selim CENGİZ, M.Şükrü DİLSİZ

 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Finansal Oranlar Üzerindeki Etkisi: Bist’de Bir Araştırma

           Özet

        Tam Metin

 

 
Müge MANGA, M.Akif DESTEK, Erkut DÜZAKIN

 

Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Finansal Gelişme İlişkisi: Zamanla Değişen Nedensellik Yaklaşımı

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Erdinç BALLI, Ayşehan ÇAKICI

 

Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılığının Örgütsel Sessizlikleri Üzerindeki Etkisi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Şükran ÇAKIR ARICA, Nuriye GÜREŞ, Seda ARSLAN

 

Tüketicilerin Sağlıklı Beslenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Engin DÜCAN, Ahmet Fazıl ÖZSOYLU

 

Türkiye’de Terörün Sosyo-Ekonomik Nedenlerinin Bölgesel Analizi: Panel Veri Analizi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Tolga KABAŞ

 

Kapitalizm ve Ahlakın Türkiye Açısından Kısa Bir Değerlendirilmesi

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Cerem I. Cenker ÖZEK

 

Türkiye’de Vatandaşların Çevre Algıları: Sorunlar, Engeller ve Fırsatlar

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Harun BAL, Müge MANGA, Esra BALLI, Mehmet Akif DESTEK

 

Does Purchasing Power Parity Hypothesis Hold for Latin American Countries?

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Hilmiye TÜRESİN TETİK, Sevinç KÖSE

 

İş-Aile Çatışmasının Yönetilmesine İlişkin Beklentilerin Hizmet Sektöründe Araştırılması

           Özet

        Tam Metin

 

 
 
Haşim AKÇA, İlter ÜNLÜKAPLAN, Volkan YURDADOĞ
Kayıt Dışı Ekonomi, Yolsuzluk ve Kayıt Dışı Devlet

           Özet

        Tam Metin